Škola postoji od 1832. godine, a sadašnja školska zgrada matične škole u Gudurici je sazidana 1907. godine. Zgrada područne škole u Markovcu sazidana je 1908. godine.

Ukupan broj učenika:

84 učenika u školskoj 2017/18. godini

(83 učenika u matičnoj školi od prvog do osmog razreda i 1 učenik u područnoj školi u Markovcu u prvom razredu).

Kadrovska struktura:

Ukupno 26 nastavnika, od toga je 20 nastavnika  sa visokom stručnom spremom i 6 sa višom stručnom spremom. Nastava je 100%  stručno zastupljena .

OSNOVNE ODLIKE NAŠE ŠKOLE

 • Viševekovna tradicija u vaspitanju i obrazovanju učenika

-280 godina od dolaska prvog učitelja u Guduricu.

-72 godine postojanja osmogodišnje škole.

 • Rad škole u multietničkoj sredini

-U Gudurici danas žive stanovnici pripadnici 14 nacija i nacionalnih manjina

-Školu pohađaju učenici pripadnici 7 nacija i nacionalnih manjina.

 • Dvojezičan rad škole

-Srpski nastavni jezik u matičnoj školi u Gudurici

-Rumunski nastavni jezik u područnoj školi u Markovcu.

 • Višegodišnje rad vrtića u okviru naše škole

-Rad dve vaspitne grupe, jedna mešovita i jedna predškolska grupa (ukupno 26-oro dece).

 • Stručnost nastavnog kadra

-Nastava je u 100% slučajeva stručno zastupljena.

 • Odlični rezultati učenika na opštinskim, regionalnim i republičkim takmičenjima iz različitih nastavnih predmeta

-Najvažniji rezultati postignuti su iz predmeta istorije, fizike, biologije i tehničkog obrazovanja, kao i u atletici, rukometu, fudbalu i šahu.

 • Odlični rezultati škole u realizaciji projekata iz oblasti ekologije i obrazovnog turizma

-Ekološki projekti:“Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ i „Za čistije i zelenije škole u opšini Vršac“ (devet godina učešća, godine 2014. dobitnici nagrade za višegodišnje ekološke aktivnosti)

-Obrazovni projekat“Dečiji i omladinski obrazovni turizam u ruralnim oblastima“ (u saradnji sa Crvenim krstom iz Vršca, realizovan obrazovni centar pod nazivom “Šarenilo Banata“).

 • Višegodišnja prekogranična saradnja

-Pet godina zajedničkih aktivnosti u oblasti obrazovanja, sporta i kulture sa školom iz Voitega, republika Rumunija.

 • Odlična višegodišnja saradnja škole sa udruženjima nacionalnih zajednica

-Osam godina intenzivne saradnje sa udruženjem Slovenaca, uvođenje kursa slovenačkog jezika za učenike i meštane Gudurice i uspešna realizacija brojnih  drugih projekata

-Višegodišnja saradnja sa udruženjem Makedonaca, uspešna realizacija brojnih projekata, humanitarnih akcija,  kulturnih događaja i raznovrsnih školskim vannastavnih aktivnosti.

 • Aktivna uloga škole u organizaciji tradicionalnog međunarodnog etno festivala „Zlatna jesen Gudurice“
 • Dobra saradnja sa drugim ustanovama obrazovanja, udruženjima i ostalim lokalnim  institucijama
 • Višegodišnji rad i aktivnosti brojnih školskih sekcija
 • Dobra atmosfera u kolektivu
 • Veoma topao i prijatan ambijent za rad
 • Visok stepen bezbednosti dece i učenika
 • Ponašanje i disciplina učenika na veoma visokom nivou
 • Povoljan geografski položaj, dobra saobraćajna povezanost i prirodna obeležja etno sela Gudurice na turistički atraktivnom i značajnom „Putu vina“.