OŠ“Moša Pijade“

Adresa: Trg Oslobođenja 2

26335 Gudurica 

PIB 100914119 

Matični broj 08010650

Tekući račun: 840-179660-80

Tel/fah: 013/881-012

PIŠITE NAM:

 

LOKACIJA: