OШ“Моша Пијаде“

Aдреса: Трг Ослобођења 2

26335 Гудурица 

ПИБ 100914119 

Mатични број 08010650

Текући рачун: 840-179660-80

Тел/фах: 013/881-012

ПИШИТЕ НАМ:

 

ЛОКАЦИЈА: