Школа постоји од 1832. године, а садашња школска зграда матичне школе у Гудурици је сазидана 1907. године. Зграда подручне школе у Марковцу сазидана је 1908. године.

Укупан број ученика:

84 ученика у школској 2017/18. години

(83 ученика у матичној школи од првог до осмог разреда и 1 ученик у подручној школи у Марковцу у првом разреду).

Кадровска структура:

Укупно 26 наставника, од тога је 20 наставника  са високом стручном спремом и 6 са вишом стручном спремом. Настава је 100%  стручно заступљена .

ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ НАШЕ ШКОЛЕ

 • Вишевековна традиција у васпитању и образовању ученика

-280 година од доласка првог учитеља у Гудурицу.

-72 године постојања осмогодишње школе.

 • Рад школе у мултиетничкој средини

-У Гудурици данас живе становници припадници 14 нација и националних мањина

-Школу похађају ученици припадници 7 нација и националних мањина.

 • Двојезичан рад школе

-Српски наставни језик у матичној школи у Гудурици

-Румунски наставни језик у подручној школи у Марковцу.

 • Вишегодишње рад вртића у оквиру наше школе

-Рад две васпитне групе, једна мешовита и једна предшколска група (укупно 26-оро деце).

 • Стручност наставног кадра

-Настава је у 100% случајева стручно заступљена.

 • Одлични резултати ученика на општинским, регионалним и републичким такмичењима из различитих наставних предмета

-Најважнији резултати постигнути су из предмета историје, физике, биологије и техничког образовања, као и у атлетици, рукомету, фудбалу и шаху.

 • Одлични резултати школе у реализацији пројеката из области екологије и образовног туризма

-Еколошки пројекти:“За чистије и зеленије школе у Војводини“ и „За чистије и зеленије школе у опшини Вршац“ (девет година учешћа, године 2014. добитници награде за вишегодишње еколошке активности)

-Образовни пројекат“Дечији и омладински образовни туризам у руралним областима“ (у сарадњи са Црвеним крстом из Вршца, реализован образовни центар под називом “Шаренило Баната“).

 • Вишегодишња прекогранична сарадња

-Пет година заједничких активности у области образовања, спорта и културе са школом из Воитега, република Румунија.

 • Одлична вишегодишња сарадња школе са удружењима националних заједница

-Осам година интензивне сарадње са удружењем Словенаца, увођење курса словеначког језика за ученике и мештане Гудурице и успешна реализација бројних  других пројеката

-Вишегодишња сарадња са удружењем Македонаца, успешна реализација бројних пројеката, хуманитарних акција,  културних догађаја и разноврсних школским ваннаставних активности.

 • Активна улога школе у организацији традиционалног међународног етно фестивала „Златна јесен Гудурице“
 • Добра сарадња са другим установама образовања, удружењима и осталим локалним  институцијама
 • Вишегодишњи рад и активности бројних школских секција
 • Добра атмосфера у колективу
 • Веома топао и пријатан амбијент за рад
 • Висок степен безбедности деце и ученика
 • Понашање и дисциплина ученика на веома високом нивоу
 • Повољан географски положај, добра саобраћајна повезаност и природна обележја етно села Гудурице на туристички атрактивном и значајном „Путу вина“.